La Fundació Ferrer i Guàrdia incorpora en el seu projecte i objectius de treball el suport i acompanyament a un moviment associatiu amb el que comparteix l’ideari de la laïcitat i el progrés social. Aquest suport es concreta en diverses estratègies:

  • Fundraising i captació de donants: generant un projecte de captació de fons privats d’empreses i particulars per a les accions de les entitats aliades en el marc de l’MLP
  • Patrimoni: adquirint patrimoni per a què les entitats laiques i progressistes puguin accedir a espais per fer les seves activitats sense que suposi unes costes inabastables hem generat la Xarxa d’Equipaments Ferrer i Guàrdia.
  • Editorial i investigació: la Fundació Ferrer i Guàrdia desenvolupa la seva activitat realitzant una forta tasca d’investigació i de publicació de coneixement. Forma part del projecte institucional de la Fundació facilitar la investigació i la difussió del coneixement que les entitats laiques i progressistes puguin considerar convenients. D’aquesta manera la Fundació intenta incorporar en el seus plans d’actuació les demandes de les entitats amb qui té aliances en funció també dels recursos de què disposa.