categoria de producte

entitat admin.

Prospectiva i auditories de subvencions públiques

 

punt-admin-taronja

Disseny i intervenció integral de barris i àrees urbanes amb necessitats especials

punt-entitat-blau

punt-admin-taronja

Gestió patrimonial d’entitats del Tercer Sector Social

punt-entitat-blau  

Programa de Suport a Iniciatives Laiques

   

Diagnosi, disseny, execució de polítiques públiques i d’equipaments

punt-entitat-blau punt-admin-taronja

Disseny de polítiques de gestió de la pluralitat religiosa

  punt-admin-taronja

Acompanyament i gestió en projectes europeus i internacionals

punt-entitat-blau  

Educació i formació (itineraris formatius i transició escola-treball,
recursos de formació i orientació, activitats educatives)

  punt-admin-taronja