categoria de producte

entitat admin.

Formació en gestió de serveis i equipaments públics

punt-entitat-blau

punt-admin-taronja

Formació en disseny i gestió de polítiques públiques

  punt-admin-taronja

Formació en pensament social

punt-entitat-blau  

Formació en gestió i dinamització associativa

punt-entitat-blau  

Formació en polítiques de joventut i processos participatius

punt-entitat-blau punt-admin-taronja