Avui s'inicdiba cataleg 13ia el termini de presentació de sol·licituds de recursos del Catàleg de concertació de serveis 2013 de la Diputació de Barcelona.

Mitjançant el Pla de concertació podeu sol·licitar suport i/o finançament per a la realització del pla local de joventut, per a projectes de transició escola-treball, per a programes de prevenció de drogodependències, per a l'elaboració de plans educatius locals, entre molts d'altres recursos que es recullen al Catàleg.

Des de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia donem suport als municipis per a la sol·licitud dels recursos del Catàleg. Us recordem que estem especialitzats en l'elaboració de Plans Locals i Comarcals de Joventut, hem desenvolupat nombroses recerques en l'àmbit de la transició escola- treball, l'educació i la participació, hem elaborat diagnosis per a Plans de prevenció de drogoaddiccions entre altres informes de planificació estratègica i d'investigació sociològica aplicada a les necessitats municipals. Per a més informació: Experiència en l'àmbit local.

Si des del vostre Ajuntament, Consell Comarcal o mancomunitat voleu dur a terme qualsevol tipus d'estudi o de planificació estratègica no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

Us fem saber, que els recursos concertables amb la Diputació de Barcelona són de tres tipus:

a) Recursos tècnics, consistents en l'elaboració de treballs d'assessorament i assistència per donar un suport especialitzat, tècnic o jurídic, als ens locals.

b) Recursos econòmics, consistents en recursos dineraris adreçats al finançament de serveis i activitats i també d'estructures de gestió locals, mitjançant transferències dineràries puntuals.

c) Recursos materials, consistents en l'actuació directa i per mitjans propis o aliens de la Diputació de Barcelona, en el sistema de producció i prestació de serveis i activitats locals.

Si voleu consultar el Catàleg 2013, podeu fer-ho aquí.