L'IASPP ha elaborat l'informe Propostes per a la millora dels procediments d’adjudicació de subvencions de les Administracions Públiques en l’àmbit d'atenció a les persones, encarregat per la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. A principis de mes es farà públic el document final amb les propostes per millorar els procediments de subvencions de les Administracions Públiques, sobre la base de l'estudi que va realitzar l’IASPP.

Aquest treball de reflexió interna va portar la Taula del Tercer Sector a encarregar el gener de 2011 un estudi sobre la matèria a l’Institut d’Anàlisi Social i Polítiques Públiques de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia. L’estudi fou finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu, en el marc del projecte 3creix.cat. L’estudi, titulat “Diagnosi sobre les pràctiques de les AA.PP en l’adjudicació de subvencions en l’àmbit d’atenció a les persones”, més enllà de permetre un coneixement detallat sobre els criteris i els procediments de les principals Administracions en aquest àmbit, va permetre apuntar una primera bateria de propostes adreçades a les Administracions Públiques amb l’objectiu que adeqüin les seves pràctiques a procediments que facilitin, simplifiquin i donin estabilitat al treball de les entitats del Tercer Sector i augmentin la seva transparència i qualitat.