Aquest encàrrec emana del conveni de col·laboració entre la Lliga per la Laïcitat i l’Ajuntament de Barcelona. A partir d’entrevistes hem recollit quins són els discursos que fan responsables politècnics de certes àrees a l’Ajuntament de Barcelona sobre temes vinculats a la laïcitat. Aquest document ha de permetre la realització d’unes jornades de debat al 2011.

Regidoria Drets Civils Ajuntament de Barcelona
2010
laicitat