categoria de producte

entitat admin.

Estudis i dinamització de processos de participació ciutadana

punt-entitat-blau

punt-admin-taronja

Itineraris formatius, transició escola-treball i plans educatius ciutat

  punt-admin-taronja

Estudis d’impacte social (SROI)

punt-entitat-blau punt-admin-taronja

Plans estratègics per a la reconversió i optimització de recursos

punt-entitat-blau punt-admin-taronja

Estudis de mercat

punt-entitat-blau punt-admin-taronja

Plans Locals de Joventut

punt-entitat-blau  punt-admin-taronja

Estudis sociodemogràfics i explotació de dades del CENS

punt-entitat-blau punt-admin-taronja

Plans de desenvolupament local

  punt-admin-taronja

Plans d’habitatge i d’ordenació municipal

  punt-admin-taronja

Plans d’inclusió social, d’igualtat, serveis socials...

  punt-admin-taronja

Assessorament i redacció projectes europeus

punt-entitat-blau  

Assessorament i redacció de projectes per a la recerca de finançament

punt-entitat-blau