Col. Pensament Laic i Progressista

Col. Pensament Laic i Progressista

Amb la publicació d'aquestes jornades ens ha semblat oportú obrir un espai de debat i reflexió sobre el paper de les associacions en el processos de generació de ciutadania.

  • Col. Pensament Laic i Progressista, núm. 10
  • Edició: Barcelona, 2010
  • Preu: Exhaurit

Posem a l'abast del públic un text inèdit de Ferrer i Guàrdia, conservat fins ara com a manuscrit, per mitjà d'un llegat de la seva filla Sol, a la Biblioteca de la Universitat de Califòrnia San Diego. Es tracta d'un document unitari, de caràcter propositiu i divulgatiu, escrit a la presó, en condicions poc favorables i, evidentment, amb el llenguatge que les conviccions i el context social expliquen.

  • Col. Pensament Laic i Progressista, núm. 9
  • Edició: Barcelona, 2009
  • Preu: 8€

El present treball vol ser una provocació al debat i la reflexió sobre la participació. Si amb aquesta iniciativa contribuïm a afavorir la participació democràtica, i especialment la de la joventut, haurem aconseguit el nostre objectiu.

  • Col. Pensament Laic i Progressista, núm. 8
  • Edició: Barcelona, 2008
  • Preu: 8€