Col. Pensament Laic i Progressista

Col. Pensament Laic i Progressista

Un calendari és un sistema elaborat pels humans per comptar els dies, per regular la vida social i la religiosa, així com l'activitat productiva, domèstica i comercial, i per reforçar la cohesió de la comunitat humana corresponent.

  • Col. Pensament Laic i Progressista, núm. 4
  • Edició: Barcelona, 2006
  • Preu: 9€

Nosaltres us proposa una invitació al compromís per la tolerància activa, la igualació dels drets i la lluita contra els privilegis injustos. Per la radical construcció d'una societat democràtica, autènticament respectuosa amb la diversitat i la pluralitat religiosa.

  • Col. Pensament Laic i Progressista, núm. 3
  • Edició: Barcelona, 2006
  • Preu: 9€

Una reivindicació dels valors de la República per convidar a la construcció d'una ètica civil.

  • Col. Pensament Laic i Progressista, núm. 2
  • Edició: Barcelona, 2006
  • Preu: 9€