Col. Quaderns d'Educació Popular

Col. Quaderns d'Educació Popular

Aquest document pretén ser una eina útil de reflexió i debat per al desenvolupament de l'acció educativa de monitors d'esplai i caps escoltes en el temps lliure.

  • Col. Quaderns d'Educació Popular, núm. 2
  • Edició: Barcelona, 2005

Els centres d'esplai i agrupaments escoltes laics i progressistes poden garantir, en un àmbit de plena igualtat d'oportunitats, una integració activa dels infants que, entre d'altres característiques personals, tinguin alguna discapacitat de qualsevol mena.

  • Col. Quaderns d'Educació Popular, núm. 1
  • Edició: Barcelona, 2005
  • Preu: Exhaurit