Col. Quaderns d'Educació Popular

Col. Quaderns d'Educació Popular

Aquest document pretén ser una eina útil de reflexió i debat per al desenvolupament de l'acció educativa de monitors d'esplai i caps escoltes en el temps lliure.

Descarrega't el llibre

  • Col. Quaderns d'Educació Popular, núm. 2 (2a edició)
  • Edició: Barcelona, 2010

La problemàtica ecològica ha posat al descobert les inconcruències de la societat industrial. Aquest llibre és una guia per afrontar els reptes ambientals que les generacions joves hauran de superar en un futur.

  • Col. Quaderns d'Educació Popular, núm. 7
  • Edició: Barcelona, 2007
  • Preu: 12€

A l'activitat d'estiu s'hi aboquen tots els esforços per aconseguir que sigui la millor experiència educativa de l'any. Aquest llibre aporta eines per facilitar la preparació d'una activitat d'estiu.

  • Col. Quaderns d'Educació Popular, núm. 6
  • Edició: Barcelona, 2007
  • Preu: 11€