Col. Polítiques de Joventut

Col. Polítiques de Joventut

Amb aquest informe la Fundació Ferrer i Guàrdia vol contribuir al debat sobre alguns aspectes de l'anàlisi de la joventut a Catalunya, suggerint nous punts de vista i plantejant noves línies d'investigació, en especial en els camps de l'educació i el treball.

  • Col. Polítiques de Joventut , núm. 3
  • Edició: Barcelona, 2007
  • Preu: 8€

Aquest estudi presenta un diagnòstic dels locals que fan servir els joves. Això ha de permetre fer un debat serè que apunti a la millora de les condicions en les quals té lloc el treball associatiu de la ciutadania jove de Barcelona.

  • Col. Polítiques de Joventut , núm. 2
  • Edició: Barcelona, 2006
  • Preu: Exhaurit

El Moviment Laic i Progressista aporta un seguit de reflexions i propostes que ajudin a fonamentar una nova etapa pel que fa a les polítiques de joventut de la Generalitat de Catalunya.

  • Col. Polítiques de Joventut , núm. 1
  • Edició: Barcelona, 2004
  • Preu: Exhaurit