Informe Ferrer i Guàrdia

Informe Ferrer i Guàrdia

La Fundació Ferrer i Guàrdia publica aquest Anuari fruit d'un treball de recollida d'informació que ens permet oferir una confecció d'una anàlisi reflexionada sobre els esdeveniments que durant el 2011 han incidit en la conformació de l'espai públic des d'una perspectiva laica i visualitzar avanços o retrocesssos en relació a la llibertat de l'individu pel que fa a les polítiques inspirades en els principis de la laïcitat.

  • Informe Ferrer i Guàrdia, núm. 13
  • Edició: Barcelona, 2012

Aquest Informe és fruit d’un projecte centrat en l’anàlisi de dades i casos al voltant de la laïcitat que han tingut impacte als mitjans de comunicació espanyols, tribunals i polítiques públiques durant el 2010 amb l’objecitu de determinar quins han estat els avenços o retrocessos produïts en relació a tendències socials i polítiques inspirades en el principi de la laïcitat.

  • Informe Ferrer i Guàrdia, núm. 11
  • Edició: Barcelona, 2011