Laïcitat en xifres

portada jpg'Laïcitat en xifres' és el títol de l'Informe Ferrer i Guràrdia 2016. 
La conclusió més destacada de l’Informe és que la influència de la religió en la vida comunitària decau notablement. Invertint una tendència històrica consolidada, la població de l’Estat espanyol ja considera que l’exercici de la política és més important que el de la religió.

Entre altres indicadors, tres revelen molt sintèticament aquest canvi de mentalitat col·lectiva. El primer, l’assignació tributària que els ciutadans poden escollir en la seva Declaració d’Hisenda així ho reflecteix; al mateix temps que les assignacions a l’església catòlica s’han mantingut estables (entorn els 225 milions), les aportacions a altres finalitats han augmentat considerablement, assolint els 278 milions. Laicitat en xifres 2016 també demostra l’evolució creixent del percentatge de naixements fora del matrimoni. Mentre l’any 1990 se situaven en el 9,61% dels naixements totals, el 2014 ja constituïen el 42,5%. Finalment, l’estudi apunta que el 70% dels matrimonis celebrats són aconfessionals. Una xifra molt superior al 29,1% que registraven l’any 1992.

Segons dades recollides pel Centre d’Estudis d’Opinió, el 25,8% de la població catalana es defineix com una persona no creient. Un percentatge que triplica les dades recollides l’any 1980, i que revela una progressiva secularització de la societat. Esdevé molt significatiu, en aquest sentit, que gairebé la meitat de les persones entre 18 i 34 anys afirmen ser no creients o ateus.

L’ensenyament de la religió a les escoles també perd pistonada. El nombre d’estudiants que cursen assignatures alternatives a la religió s’ha incrementat els darrers anys. En el curs 2013-2014, ja representaven el 30,7% d’alumnes de primària, el 47% dels estudiants d’ESO i el 66,5% que imparteixen Batxillerat. En els centres de titularitat pública, el 60% dels alumnes no s’inscriuen en l’assignatura de religió.

'Laïcitat en xifres' presenta un escenari coherent. La societat catalana considera que la religió ha perdut transcendència en el desenvolupament de les seves vides, i en conseqüència hi renuncia progressivament en cadascun dels àmbits on abans exercia un gran poder (tributació, matrimoni, descendència i educació).

En el següent enllaç podeu consultar l'Informe del que a continuació us presentem els principals resultats. Per la descàrrega seguiu el següent enllaç.

Articles relacionats: http://ferrerguardia.org/activitats/noticies/536-laicitat-en-xifres-2016