2007

 • Data: Quart trimestre de 2007
 • Monogràfic: La immigració
 • Entrevista: Jordi Farrerons
 • Data: Tercer trimestre de 2007
 • Monogràfic: La bici
 • Entrevista: José Manuel Bermudo
 • Data: Segon trimestre de 2007
 • Monogràfic: La pressa
 • Entrevista: Rafael Bailo
 • Data: Primer trimestre de 2007
 • Monogràfic: L'esport
 • Entrevista: Dolors Bramon