• La contribució a la difusió d’una consciència cívica en la qual els individus puguin enfortir el seu rol de ciutadans lliures i actius, dipositaris de la raó democràtica com a agents de la vida social i política, independentment de quina sigui el seu context cultural o social d’origen.
  • L’empoderament de la joventut, mecanisme de superació dels increments de desigualtat i l’absència de condicions d’emancipació.
  • La identitat pròpia i la recuperació de la memòria històrica per a fer-la visible a les noves generacions.
  • L’enfortiment i la protecció de l’escola pública en particular i l’educació en general, a partir de la defensa d’una pedagogia alternativa basada en la pedagogia experimental com a motor de canvi social i cultural.
  • L’impuls del debat sobre la plena democràcia oferint eines de construcció d’un espai cívic comú i respectuós, sense hegemonies ni adscripcions imposades, i que cerqui constantment el dret de cada individu a la llibertat i a la felicitat.
  • La defensa de la idea de llibertat de consciència individual i la llibertat dels pobles, en un espai públic compartit en condicions d’igualtat, constitueix una de les condicions per assegurar la pau i la seguretat internacionals.
  • El lliurepensament, eix vertebrador d’una societat democràtica, cohesionada i aliena a qualsevol imposició, autoritarisme o doctrinarisme.