Pensament crític
Capacitat de generar i transmetre coneixement a partir de la reflexió i l’opinió pública i publicada sobre tots els aspectes relacionats amb l’educació, la participació i la joventut.

Aprofundiment democràtic
Potenciant l’exercici real de ciutadania per garantir el dret de cadascú a la recerca de la pròpia felicitat promovent la ciutadania activa a partir de la implicació en associacions d’educació en el lleure, ateneístiques, socials i culturals, tant nacionals com internacionals.

Educació
Influint en el disseny de les polítiques públiques d’educació i transmetent coneixement a les generacions més joves amb l’edició de materials, estudis i activitats adreçades al teixit associatiu.
Col·laborant i mantenint vincles amb els moviments de renovació pedagògica i les entitats de formació de mestres, d’adults i d’educació en el lleure.

Cohesió
Contribuint a crear espais per a la formació d’organismes de mediació entre agents representatius de les diferents comunitats ideològiques, socials i culturals d’individus.

Joventut
Enfortint l’estructura dels moviments de formació juvenil i infantil en el lleure i contribuir a ampliar i fer créixer el tercer sector social gestionant una xarxa d’equipaments al servei de les associacions juvenils.