• Recerca i assessorament: La Fundació Ferrer i Guàrdia pretén ser un centre de recerca per al progrés social que doni molta importància a la generació de coneixement. I amb aquest objectiu ha creat l'Institut d'Anàlisi Social i Polítiques Públiques (IASPP) com el seu principal motor en aquest propòsit, des de la investigació social aplicada.
  • Publicacions i documentació: Amb l'objectiu de transmetre coneixement i impulsar la memòria històrica, la Fundació Ferrer i Guàrdia ha creat el seu propi segell editorial (MLP Edicions) i col·labora amb diverses editorials per tal de divulgar a través de la paraula escrita tot allò que pugui estar al servei de la laïcitat i el progrés social.
    A més, posa a disposició d'investigadors d'arreu del món la Biblioteca Ferrer i Guàrdia com a centre arxivístic i documental de referència en pedagogia i moviment obrer d'inicis del s.XX.
  • Activitats: La Fundació Ferrer i Guàrdia desenvolupa diverses activitats de promoció cultural i de divulgació del coneixement en forma d'activitats (jornades, seminaris, congressos, espais de debat, de reflexió, etc.). Aquestes activitats es desenvolupen tant a escala local com en l’àmbit europeu.
  • Generadors d'idees i pensament: Les idees, el pensament crític i la reflexió són instruments al servei de l’emancipació individual i col·lectiva. Només des de la participació crítica, oberta i lliure en el debat social i polític de la nostra societat, contribuirem a enfortir la democràcia.
    Espai de Llibertat és un projecte obert al debat i la reflexió, i que s'expressa en forma de la nostra Revista, el Blog i els Seminaris.
  • Suport a l'Associacionisme: La Fundació Ferrer i Guàrdia dóna suport al moviment associatiu a través d’una xarxa d'equipaments, i amb la recerca i assessorament en àrees d’interès de les entitats, per a l’elaboració dels seus plans estratègics i de participació, entre d’altres.