Tècnica de projectes

Educadora social de formació i per vocació. Inquieta per naturalesa, observadora del món que ens envolta des d’una mirada crítica i transformadora. Fa ús constant de l’escolta activa com a eina generadora d’espais participatius. Li caracteritza el compromís i la responsabilitat col·lectiva, la capacitat d’anàlisi i organització, l’avaluació de tot context d’aprenentatge. El mètode d’investigació-acció participació (conèixer i actuar) li acompanya en la dinamització comunitària i al facilitar processos d’empoderament de la ciutadania.