Coordinadora de l’Institut d’Anàlisi Social i Polítiques Públiques (IASPP)

Llicenciada en Sociologia en l'itinerari de treball i organitzacions per la Universitat Autònoma de Barcelona (2001). Llicenciada en Ciències del Treball per la Universitat Oberta de Catalunya (2005). Ha realitzat diferents cursos d’especialització en els àmbits de la participació i la joventut.

Des de 2006, és investigadora de l'Institut d'Anàlisi Social i Polítiques Públiques de la Fundació Ferrer i Guàrdia. Ha estat autora i ha participat en recerques en diferents àmbits: educació, ocupació, associacionisme, participació, joventut i la gestió de la diversitat cultural. Experta en assessorament de plans estratègics tant a Administracions Públiques com a entitats i en dinamització de processos participatius.

Algunes de les publicacions més destacades on ha col·laborat són: Cens de professionals en l’àmbit de la joventut (ACPPJ, 2008); Joves en transició Escola-Treball, el Maresme 2009 (Consell Comarcal del Maresme, 2009); Trayectorias laborales de los y las jóvenes y mantenimiento de la protección social (Premi FIPROS, 2010) i Joves representants als consistoris catalans (E-Quaderns 11, DGJ,  Generalitat de Catalunya, 2013).