Jornada organitzada el 29 de juny de 2012 a París, sota el títol "Comment communiquer sur l’l’Initiative citoyenne européenne (ICE):  fundraising, sponsoring, monitoring".

Per més informació sobre la jornada i els resultats: http://www.touteleurope.eu