A partir de l'abril de 2012 la ciutadania europea pot proposar legislació en algun dels àmbits de competència de la Comissió Europea a través de la ‘Iniciativa Ciutadana Europea’ (en endavant, ICE). Ens trobem davant d'una nova eina per a la participació ciutadana europea que ofereix noves oportunitats i planteja nous reptes.

La ICE contempla que un milió de ciutadans/es de la Unió Europea procedents de com a mínim set Estats membres, poden demanar a la Comissió Europea que proposi legislació en algun dels seus àmbits de competència. Per poder impulsar una ICE és necessària la creació d'un comitè de ciutadans/es de com a mínim els set Estats, i amb edat suficient per votar al seu país, que gestioni la iniciativa durant tot el procés. Les organitzacions no poden impulsar una ICE, però poden donar-los recolzament amb total transparència. Així mateix, tots els ciutadans/es amb edat suficient per votar poden donar recolzament a una ICE amb la seva signatura.

Cada país i la Comissió Europea intervindran en el procés per validar la proposta i verificar totes les dades de les persones adherides. En la fase final, la Comissió Europea examinarà les propostes que hagin obtingut un milió de signatures per donar resposta sobre si segueix endavant o no amb la proposta de la ICE.