Francesc Ferrer i Guàrdia neix a Alella (Maresme) el 1859, en el si d'una família de pagesos benestants, de marcades conviccions catòliques i conservadores. Després d'una breu etapa escolar s'educa bàsicament com a autodidacte i treballa a Barcelona des de ben jovenet, exercint diferents oficis, en contacte amb el món de la menestralia de sensibilitat republicana.

Treballarà de revisor de ferrocarril i això li permetrà actuar d'enllaç amb els corrents insurreccionals del republicanisme, encapçalats per Manuel Ruiz Zorrilla, participant en l'intent –fracassat– de sublevació de 1886. És per això que s'exiliarà a París, on farà classes de castellà, i entrarà en contacte amb algun dels representants d'una pedagogia renovadora, laica i lliurepensadora, centrada en la defensa de l'autodeterminació dels individus per mitjà de l'educació integral. Serà, en aquest sentit, molt significatiu el seu contacte amb Paul Robin, autor del Manifest als partidaris de l'educació integral.

A París mantindrà, també, la seva afiliació a la francmaçoneria, en la qual s'havia iniciat al 1883.

thumb_mas_germinalthumb_locomotorathumb_trinidadthumb_grand_orient_de_francethumb_espagnol_pratique