jornada-joventut-07-2013-bJa està disponible a la página web de la Direcció General de Joventut la publicació “Joves representants als consistoris Catalans” realitzada des de l’Institut d’Anàlisi Social i Polítiques Públiques de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia i que va ser presentada el passat 3 de juliol a la Jornada sobre joventut, participació i política.

L’estudi anallitza les trajectòries d’incorporació a la política dels i les joves representants, així com els seus perfils polítics i socials. Entre els joves representants destaca la seva elevada exposició a la política quan eren infants i joves (al 40% de les llars dels joves representants es parlava sovint de política) i el seu elevat grau de vinculació associativa, tant en el passat (el 66% ha estat representant dels estudiants a l’institut, en front el 33% del conjunt de la població), com en el present.

Pel que fa a la seva acció política el 90% consideren que incorporen innovacions respecte les formes tradicionals de fer política, gran part d’aquestes innovacions comporten una major proximitat a la ciutadania, introduint per tant mesures de regeneració democràtica.

Us podeu descarregar la publicació seguint el següent enllaç:

“Joves representants als consistoris Catalans” (2013)