El maig de 2010 hem lliurat aquesta recerca encarregada pel Consell Comarcal del Maresme en la que analitzàvem quins són els mecanismes i instruments que fan servir els joves a l’hora d’iniciar els itineraris formatius un cop finalitzada l’ESO. Arrel d’aquesta recerca hem estat entrevistats per diverses ràdios de municipis del Maresme per tal que donéssim la nostra visió sobre les dificultats que es troben els i les joves en aquest punt de les seves trajectòries i sobre les mancances del sistema educatiu

Consell Comarcal del Maresme
2010
joventut, educacio