Durant el 2010 s’ha dut a terme una investigació en profunditat sobre la situació dels i les joves catalans en el context econòmic actual que finalitzarà i es presentarà al llarg del 2011.

Aquesta serà la tercera edició d’una investigació que elabora periòdicament la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, el primer dels quals es va anomenar “L’emancipació dels joves catalans. El camí que cal recórrer” (2004), “L’Estat dels joves a Catalunya, 2007” (2007) i el que és objecte de difusió a través del projecte que presentem a continuació: “L’Estat dels joves a Catalunya, 2010”.

Pel que fa a la investigació, es tracta d’una recerca social aplicada que té com a objectiu fer d’observatori de la realitat social dels i les joves per tal de, partint d’un coneixement exhaustiu de la realitat poder elaborar propostes d’actuacions que millorin les condicions de vida de les persones joves. Precisament, el moment econòmic actual està fent emergir amb gran virulència els factors de vulnerabilitat que operen en els i les joves. Amb aquesta recerca volem identificar-los, quantificar-los per poder exposar-los i a partir d’aquest coneixement disposar d’elements que permetin definir mesures que redueixin aquesta vulnerabilitat.

Els elements que s’analitzen en aquesta diagnosi són aspectes com la composició sociodemogràfica de la població i elements nuclears de les condicions de vida dels i de les joves com ara el nivell formatiu, el grau d’emancipació, les prestacions socials i molt especialment la vinculació al mercat de treball (activitat, ocupació, atur). S’utilitza una perspectiva històrica i de gènere i, a través d’experts/es, experiències i d’aportacions de joves, s’identificaran quins són els aspectes que afavoreixen la inclusió dels joves, com ara els elements que faciliten una vinculació més estable amb el mercat de treball. El projecte es desenvolupa a través d’una metodologia quantitativa i qualitativa. Finalment, amb el recull de dades de tot el 2010, s’elaboraran recomanacions i propostes per a l’elaboració de polítiques públiques i plans d’acció a partir de les conclusions de l’anàlisi de les dades i del conjunt d’informació recollida durant el treball de camp.

Fundació Ferrer i Guàrdia
2010
joventut