MLP Edicions

MLP Edicions

Els centres d'esplai i agrupaments escoltes laics i progressistes poden garantir, en un àmbit de plena igualtat d'oportunitats, una integració activa dels infants que, entre d'altres característiques personals, tinguin alguna discapacitat de qualsevol mena.

  • Col. Quaderns d'Educació Popular, núm. 1
  • Edició: Barcelona, 2005
  • Preu: Exhaurit

El Moviment Laic i Progressista aporta un seguit de reflexions i propostes que ajudin a fonamentar una nova etapa pel que fa a les polítiques de joventut de la Generalitat de Catalunya.

  • Col. Polítiques de Joventut , núm. 1
  • Edició: Barcelona, 2004
  • Preu: Exhaurit