Imprimir

Sessió de debat del PED-Ciutat Vella amb joves

La Fundació Ferrer i Guàrdia va finalitzar el passat divendres, 15 de febrer, les sessions de debat amb la comunitat educativa del districte de Ciutat Vella. En aquestes jornades es van recollir les preocupacions dels diferents agents educatius i les seves propostes de millora per incloure-les en el Pla Educatiu de Districte 2019-2023.

En total, s'han realitzat cinc sessions participatives amb famílies, col·lectius juvenils, equipaments culturals, entitats socioeducatives, i centres educatius obligatoris i postobligatoris. Les propostes recollides estan orientades a assolir els objectius del nou pla: combatre l'abandonament escolar, fomentar la participació de les famílies, millorar l’èxit educatiu des de l’equitat i l’atenció a la diversitat, promoure l'educació al llarg de la vida, entre d’altres.

Una vegada finalitzada la recollida d'opinions de la comunitat educativa, el procés de debat servirà per a incorporar la perspectiva dels diferents agents a les actuacions que recull el Pla Educatiu de Ciutat Vella. La previsió és que el pla entri en vigor a partir del curs vinent.

La Fundació té una dilatada experiència en l’elaboració i dinamització de plans educatius. Actualment, està duent a terme el Pla Educatiu de Barri de Vallcarca –Els Penitents i el Coll, i fent actuacions de suport per al desplegament del Pla Educatiu de Vila de Llavaneres.