Imprimir

CIUTATV UNAESCOLA

El Districte de Ciutat Vella de Barcelona elegeix el projecte de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia per desenvolupar el seu Pla Educatiu de Districte 2018-2023. Aquest projecte tindrà com a objectiu principal definir el pla estratègic d’intervenció, les actuacions i acompanyar la definició del pla d’execució.

Els Plans Educatius de Ciutat o de Districte (PEC/PED) neixen amb la voluntat d’impulsar un canvi en la política educativa del territori per tal de desplegar les potencialitats educadores de cadascun dels àmbits de la ciutat.

El PEC/PED ha de ser un instrument estratègic i participatiu per tal de fer-ho possible. El punt de partida és una visió de l’educació que va més enllà de l’àmbit escolar en un procés permanent d'aprenentatge que contempla els diferents agents que intervenen en el procés educatiu de la persona, des d’una perspectiva àmplia i comunitària.

La Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia compta amb experiència d’investigació i disseny en aquest tipus de projectes i ha desenvolupat en el darrer any el PEC de Gavà i el PEC de Sant Andreu de Llavaneres, per encàrrec de la Gerència de Serveis d’Educació Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona. A més, té previst desenvolupar el Pla Educatiu de Barri de Vallcarca en col·laboració amb el districte de Gràcia i l’IMEB.

En aquestes darreres experiències la Fundació ha aportat noves visions i metodologies, com ara la incorporació de la participació infantil (afavorint l’exercici dels seus drets) o l’acompanyament al Grup Impulsor en la implementació del PEC.