Logo PLIA EspluguesLa Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia ha impulsat la utilització d’Esplugues Participa –plataforma digital de participació ciutadana– per a la complementació de la participació ciutadana en el Pla Local d’Infància i Adolescència del municipi (PLIA). A través d’aquesta plataforma virtual, els veïns i les veïnes d’Esplugues majors de 16 anys tenen l’oportunitat de proposar millores en les polítiques per a infants i adolescents.

Els PLIA són una eina de planificació estratègica per a les polítiques adreçades a la població menor d’edat. La Fundació col·labora en el desenvolupament del PLIA d’Esplugues per mitjà del suport que la Diputació de Barcelona ofereix al municipi. La Fundació arriba a aquest PLIA amb l’experiència d’altres projectes en els que la participació dels infants i adolescents ha estat un element central per al desenvolupament d’aquests, com seria el PLIA de Vacarisses, els Plans Educatius de municipis com Gavà o Llavaneres o la dinamització de diversos Consells d’Infants que actualment s’està portant a terme.

La Fundació va proposar la utilització d’Esplugues Participa per millorar la qualitat democràtica del procés de creació del PLIA ampliant l’abast i les formes de participació. Aquesta plataforma canalitza la recollida de propostes ciutadanes i afavoreix la qualitat de les mateixes, ja que augmenta el temps per reflexionar sobre les actuacions adreçades a infants i adolescents de la localitat. Fins ara, aquestes propostes es recollien a peu de carrer i les persones comptaven amb un temps molt reduït per elaborar les seves idees.

Les propostes recollides són revisades per la Comissió de Seguiment del PLIA i, un cop realitzada una valoració politico-tècnica, es posen de nou a disposició dels ciutadans i ciutadanes perquè expressin quines s’haurien de prioritzar.

 

INCLOEM ALS MENORS EN EL PROCÉS PARTICIPATIU

rayuelaEl plans estratègics de la Fundació Ferrer i Guàrdia destaquen, entre d’altres característiques, per afavorir la participació no només dels agents institucionals, polítics i professionals sinó també dels mateixos menors, qui són els beneficiaris últims d’aquestes polítiques.

Des de la Fundació defensem que només incorporant la visió dels infants i adolescents es pot aconseguir una radiografia acurada i holística de la realitat d’aquesta part de la ciutadania. Així mateix, facilitar la participació infantil és la millor eina per empoderar infants i joves per a ésser conscients i corresponsables del seu entorn.

Per recollir aquestes percepcions, els infants i adolescents del municipi responen a una amplia enquesta que contempla aspectes de les sis categories del PLIA. Per tal de que arribi al màxim possible de participants, l'enquesta es vehicula a través dels centres educatius.

L'enquesta es complementa, així mateix, amb sessions presencials amb menors d’escoles i instituts del municipi. En aquestes sessions es treballa amb una metodologia especialment adaptada per a infants o adolescents que busca fer-los i fer-les reflexionar sobre el seu dia a dia mitjançant imatges, dinàmiques participatives i la creació de debats.

A banda de totes aquestes accions, també es realitzen focus groups i reunions amb diferents agents vinculats a l'àmbit educatiu, del lleure, tècnics de diferents perfils de l'Ajuntament i famílies, és a dir, un ampli espectre de persones en contacte amb la realitat d’infants i adolescents.

Aquest projecte suposa un pas més en la construcció de ciutats fetes a escala més humana.