Imatge: sessió de formació. Pla Intern d'Igualtat del Consell Comarcal de Berguedà.El Consell Comarcal del Berguedà (CCB), amb el suport de la Diputació de Barcelona, està posant en marxa el seu primer Pla Intern d’Igualtat amb l’assessorament estratègic i formatiu de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia.

El Pla Intern d’Igualtat és l’eina de planificació estratègica per a la consecució de la igualtat al CCB. Es tracta de dissenyar i implementar un conjunt de mesures i actuacions presents a totes les estructures del Consell, amb l’objectiu d’eliminar les desigualtats des de la perspectiva de gènere.

Per portar a terme aquest pla, hem dinamitzat cinc jornades de reflexió sobre les polítiques d’igualtat a la institució. Els treballadors i les treballadores del CCB han debatut, entre d’altres temes, sobre la distribució d’homes i dones a la estructura organitzativa, la visió de gènere que existeix a la cultura de la institució, les polítiques de paritat des de recursos humans i la conciliació.

En aquestes jornades s’ha fet especial èmfasi en la potencialitat del treball des del Gender Mainstreaming, és a dir, com incorporar la perspectiva de gènere de forma transversal als projectes i actuacions que desenvolupen des de les seves àrees.

Aquestes sessions s’han complementat amb dues sessions formatives en igualtat de gènere. En destaquem que una cinquantena de professionals del Consell Comarcal del Berguedà ha participat tant de l’acció formativa com de les sessions participatives.

Aquestes sessions complementen qualitativament la diagnosi desenvolupada en la que s’ha implementat una enquesta a totes les persones en plantilla del CCB i s’han analitzat diferents fonts de dades.