european-citizenshipA partir de l'abril de 2012 la ciutadania europea pot proposar legislació en algun dels àmbits de competència de la Comissió Europea, per mitjà de la ‘Iniciativa Ciutadana Europea’ (en endavant, ICE). Ens trobem davant d'una nova eina per a la participació ciutadana europea, que ofereix noves oportunitats i planteja nous reptes. Al maig –un mes després que entri en vigor– la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia pretén obrir un espai per donar a conèixer la ICE i les reflexions i debats que genera a Europa.

En què consisteix la ICE? Quin és el seu valor afegit, respecte d'altres eines? Quin paper juga cada actor (Comissió Europea, estats, societat civil)? Què exigeix el Reglament de la ICE aprovat el febrer de 2011 pel Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea? Quines incògnites s'obren? Quins temes es poden contemplar en una ICE? Com es desenvolupa el procediment a cada país? Quin impacte tindrà en el progrés de la pràctica de la ciutadania europea? Aquestes són algunes de les qüestions que es plantejaran en el decurs de la Jornada que se celebrarà a Barcelona l'11 de maig de 2012.

En el marc del seu 25è aniversari, la Fundació consolida la seva dilatada experiència en el suport a la participació ciutadana com a garantia democràtica, i en la promoció de la unitat europea. La Jornada es durà a terme, a més, a d'altres ciutats europees durant el 2012, en el marc del projecte europeu “ECI-LINK”, en el qual participa la Fundació. Aquest projecte, liderat per l'organització sense afany de lucre European Citizen Action Service (ECAS, amb seu a Brussel·les), compta amb el suport de la Comissió Europea, dins el programa “Europe for Citizens”. Les altres organitzacions participants en el projecte europeu són: Austrian Institute for European Law and Policy (Àustria), Toute l’Europe (França) i Government To You (Bèlgica).

La Jornada plantejarà qüestions bàsiques sobre la ICE obertes a la ciutadania, però també pretén generar debat en qüestions especialitzades sobre la ICE, a través de la realització de workshops paral·lels durant el seu mateix desenvolupament. Així, la jornada pretén reunir especialistes en l'àmbit europeu, però també públic en general interessat en la participació ciutadana i en la construcció de la democràcia europea. S'espera la participació de més de cent cinquanta persones, procedents de diversos punts d'Europa. La jornada comptarà amb servei de traducció simultània.

Per què una jornada sobre la ICE ara?

Des de l'abril de 2012, un milió de ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea (UE), procedents d'un mínim de set Estats membres, poden demanar a la Comissió Europea que proposi legislació en algun dels seus àmbits de competència. Les normes i procediments pels que es regirà la ICE van ser aprovats, el febrer de 2011, pel Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea1. Cada país de la UE disposa fins el març de 2012 per habilitar les eines necessàries per facilitar aquest procediment.

En què consisteix la ICE, de manera resumida?

Per poder impulsar una ICE és necessària la creació d'un comitè de ciutadans i ciutadanes de, com a mínim, set Estats, i amb edat suficient per votar al seu país, que gestioni la iniciativa durant tot el procés. Les organitzacions no poden impulsar una ICE, però poden donar-hi recolzament amb total transparència. Així mateix, el conjunt de la ciutadania amb edat suficient per votar pot donar recolzament a una ICE amb la seva signatura. Cada país i la Comissió Europea intervindran en el procés per validar la proposta i verificar totes les dades de les persones adherides. En la fase final, la Comissió Europea examinarà les propostes que hagin obtingut un milió de signatures, per donar resposta sobre si es continua endavant, o no, amb la proposta de la ICE.

Aquestes característiques de la ICE, que hem resumit a grans trets, impliquen –com podem veure– un procediment a seguir, diferents actors i països i diverses potencialitats, encara que també desperten dubtes i incògnites sobre la seva aplicació pràctica.

Què pretén la jornada?

  • Donar a conèixer la ICE, les seves característiques i el procediment per presentar-la.
  • Debatre sobre les oportunitats que obre per a la pràctica de la ciutadania europea.
  • Analitzar les incògnites que queden pendents –especialment centrarem l'atenció en l'anàlisi legal– entre moltes altres qüestions: Quins continguts poden formar part d'una ECI? Quins drets tenim com a ciutadans i ciutadanes? Com es garanteix la protecció de dades i la validació de firmes a cada país? .

Esperem la vostra participació. Anirem informant sobre la jornada i les inscripcions a la nostra pàgina web: www.ferrerguardia.org.

 

1 Reglament (UE) núm. 211/2011 del Parlament Europeu i del Consell de 16 de febrer de 2011 sobre la iniciativa ciutadana.