Durant el mes de abril es succeiran nous actes d'homenatge a Ferrer i Guàrdia.

Dimarts 13 de abril, inauguració de l'Avinguda Francesc Ferrer i Guàrdia

Dimecres 14 de abril, col·locació d'una placa commemorativa a l'antic edifici de l'Escola Moderna.

Divendres 16 de abril, recepció a la Generalitat amb motiu de la commemoració de l'Any Ferrer i Guàrdia.

Inauguració de l'Avinguda Francesc Ferrer i Guàrdia
Dimarts 13 de abril a les 11:30h. a l'antiga Avinguda Marquès de Comillas

El 1937 la Barcelona democràtica i republicana ja va tenir clar que la figura de Francesc Ferrer i Guàrdia mereixia un reconeixement al Centre de la Ciutat i d'aquesta manera el que avui es coneix com a Plaça Urquinaona, fruit del canvi de nom sofert amb l'arribada de la Dictadura Franquista, va ser inaugurada amb el nom de Plaça de Francesc Ferrer i Guàrdia.

En el marc de la promoció dels actes adreçats a la commemoració del centenari que parteixen d'iniciatives de diferents àmbits, la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia vam apostar per iniciar una campanya per donar suport a què la ciutat de Barcelona aprovés posar el nom de Francesc Ferrer i Guàrdia a un carrer o plaça.

Des de la web del Centenari es va animar a persones i entitats a donar el seu suport a aquesta iniciativa i, en pocs dies, 1558 persones i 160 entitats ho van fer. La nostra proposta es va portar a la Comissió del Nomenclàtor de l'Ajuntament de Barcelona, la qual ho va debatre en les reunions que van tenir el 12 de març i 21 de maig de 2009. Finalment, la Comissió va fer una proposta que hem valorat de manera molt positiva: canviar el nom de l'Avinguda Marquès de Comillas pel d'Avinguda Francesc Ferrer i Guàrdia.

Col·locació d'una placa commemorativa a l'antic edifici de l'Escola Moderna
Dimecres 14 de abril a les 18:30h a la façana de l'edifici del carrer Bailen, 56.

 

Durant l'any 2009 vam impulsar una investigació per tal de localitzar i identificar la seu de la primera Escola Moderna fundada per Ferrer i Guàrdia a Barcelona. La recerca documental ens ha donat les proves que l'actual edifici ubicat al carrer Bailen, 56 va ser la seu d'aquesta escola.

 

Aquesta investigació ha estat promoguda a iniciativa d'un col·laborador de la Fundació i amb el suport de l'Ajuntament del Districte de l'Eixample. Un cop identificat l'edifici, el Districte va proposar a la Comissió de Cultura de l'Ajuntament col·locar una placa commemorativa a l'antic edifici de l'Escola Moderna de Barcelona.

Recepció a la Generalitat de Catalunya
Divendres 16 de abril a les 11:30h

El Vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalunya es complau a convidar-los a la recepció amb motiu de la commemoració de l'Any Ferrer i Guàrdia. És imprescindible la presentació d'invitació per accedir. Si vols assistir posat en contacte amb la Fundació Ferrer i Guàrdia.