El 2012 obrim un nou projecte europeu centrat en el desenvolupament de la UE que comptarà amb el treball de la Fundació Ferrer i Guàrdia com a partner conjuntament amb tres altres països: Bèlgica, França i Àustria. El projecte se centrarà en l'European Citizen’ Iniciative: la Iniciativa Ciutadana Europea (en endavant ICE) i serà liderat per una de les entitats sense afany de lucre de referència a Europa en l'anàlisi i divulgació de la ICE, que treballa per la promoció de la Unió Europea i la defensa dels drets de la ciutadania europea: es tracta de l'European Citizen Action Service (ECAS, amb seu a Brussel·les).

El projecte europeu titulat “ECI-LINK” contempla la realització de diverses jornades per divulgar les ICE a diferents regions d'Europa i reflexionar sobre els diversos reptes que presenta (en l'àmbit legal, organitzacional i tècnic). Així mateix, el projecte conclourà amb l'elaboració d'una guia i un vídeo divulgatiu sobre els debats oberts per dur a terme formació específica sobre aquests temes i fomentar la pràctica de la ciutadania europea. Aquest projecte compta amb el suport de la Comissió Europea, en el marc del Programa Europe for Citizens.

Des de l'inici del procés de la Convenció sobre el futur d'Europa, ECAS ha seguit i participat en reunions de consulta sobre les ICE i fou impulsora d'una audiència pública per tractar la ECI amb la Comissió i el Parlament Europeu el 2010. També ha participat a les audiències organitzades per grups polítics i ha investigat sobre de la implementació de les ICE. Amb una llarga trajectòria en projectes europeus amb el suport de la Comissió Europea, el 17 de març de 2011 va reunir alguns dels principals negociadors de la regulació de les ICE en una conferència europea a Brussel·les, amb més de dos-cents participants. Es pot trobar més informació sobre l'entitat amb la que la Fundació Ferrer i Guàrdia treballarà en el marc d'aquest projecte a la seva pàgina web http://www.ecas-citizens.eu

Les altres organitzacions participants són:

Austrian Institute for European Law and Policy –una entitat austríaca centrada en la investigació en el camp del dret europeu, dirigida per un dels especialistes en ICE a Europa, Johannes Pichler;

Toute l’Europe, una ONG de París centrada en la promoció de la Unió Europea;

Government To You, una ONG europea que treballa per la formació i la divulgació a la Unió Europea i pel foment de la pràctica de la ciutadania europea.

La Universitat d’Estocolm també participa en l’elaboració de materials formatius audiovisuals.

 

English information about ECI-LINK Project: http://www.ecas-citizens.eu/content/view/416/381/