Aquest mes de gener finalitza la 4a edició dels tallers per a l’elaboració de Dissenys de Plans Locals de Joventut, que hem impartit la Fundació Ferrer i Guàrdia. Una iniciativa de l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona, en la que han participat 20 tècnics/ques municipals. L’activitat formativa va començar el 18 setembre de 2019 i va finalitzar el passat 30 de gener amb realització de la darrera sessió d’acompanyament virtual.  

Formacó PLJ 1 retocada

Per executar el projecte, la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia ha desenvolupat una metodologia consolidada i reconeguda per participants d’edicions anteriors. Aquesta metodologia es nodreix de l’experiència i expertesa de l’equip professional de l’entitat en l’elaboració de Plans de Joventut de municipis amb diferents realitats sociodemogràfiques, territorials i administratives desenvolupats en les dues darreres dècades.

Així doncs, l’objectiu d’aquesta formació ha estat que els tècnics i tècniques adquirissin els coneixements i les habilitats suficients per elaborar informes de planificació de les actuacions en matèria de joventut, adaptades a les necessitats dels ens locals on desenvolupen les seves funcions.

Els tallers s’han concretat en tres accions simultànies. Per una banda, l’acció formativa per a tècnics i tècniques de joventut que ha constat de quatre sessions, distribuïdes entre setembre i desembre de 2019. En aquestes sessions s’han tractat les bases conceptuals i metodològiques dels Plans Locals de Joventut (PLJ) i la concepció i de les polítiques de Joventut municipals.

Per altra banda, s’ha realitzat l’acompanyament i suport presencial en la redacció dels diferents dissenys de PLJ a través de vuit sessions entre els mesos d’octubre de 2019 a gener de 2020. En aquests tallers, els participants han disposat d’un seguiment personalitzat i un acompanyament en la redacció del PLJ amb presència de 2 formadors/res a totes les sessions. A més a més, durant tot el període de temps en el que s’han realitzat els tallers, els tècnics i tècniques municipals participants han disposat d’un servei de suport virtual per fer consultes i aclarir dubtes sobre la redacció concreta del seu disseny de PLJ.

La formació i l’acompanyament realitzat als tallers ha generat com a producte final els “Dissenys de Plans Locals de Joventut” redactats pels mateixos professionals dels ens locals en sintonia als requeriments de la Direcció General de Joventut.