Diners

El 19 de desembre la Fundació Ferrer i Guàrdia va organitzar la jornada “L’aconfessionalitat al sistema escolar. Cap a un model d’educació laica”. Un acte on es va debatre  sobre la presència de la religió al sistema educatiu amb entitats de tot l’arc conviccional i amb entitats vinculades amb l’àmbit educatiu

L’acte va comptar amb les intervencions de l’Hrble. Josep Bargalló, conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya; Joan-Francesc Pont, president de la Fundació Ferrer i Guàrdia; David Fernández, periodista i ex-Diputat del Parlament de Catalunya, i Sílvia Luque, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, que va presentar i moderar la jornada.

El debat va transcórrer al voltant de quins canvis són necessaris en l’organització educativa per aconseguir un sistema educatiu laic. El president de la Fundació, Joan-Francesc Pont, va defensar la laïcitat com a principi bàsic per garantir la llibertat i l’emancipació en l’àmbit educatiu.  

En aquesta línia, el conseller d’Educació, Josep Bargalló, va afirmar que cal garantir la llibertat religiosa sense discriminacions de cap mena, i que aquí juga un paper fonamental una educació laica amb un ensenyament de cultura religiosa fent èmfasi en el vessant històric i cultural de les creences.

Per altra banda, també es va abordar la proposta de generar una assignatura de cultura religiosa. Durant la seva intervenció, Bargalló va exposar: “La meva proposta és la formació en cultura i fet religiós i moral com un component competencial transversal i com una matèria que introdueixi l’alumne en la diversitat de creences”.

Així mateix, el conseller va demanar consensuar la substitució de la classe de religió per una assignatura sobre cultura i el fet religiós i moral dins el currículum educatiu, que introdueixi a l’alumne conèixer la diversitat de creences. Mentre no s'aconsegueixi el consens i no es pugui fer l'assignatura de cultura de les religions, el titular d'Educació vetllarà pel compliment de la llei i s'impartirà l'assignatura de religió de les diverses confessions amb qui hi ha acord, si es donen les condicions de demanda i de viabilitat. 

L’acte va concloure amb el torn de preguntes, on els representants de les totes entitats assistents van poder expressar les seves opinions i dubtes als interventors del debat. El president de la Fundació, Joan-Francesc Pont, va tancar la jornada agraint la compareixença i les aportacions realitzades a tots els presents. 

Materials

Gravació de l'acte: "L’aconfessionalitat al sistema escolar. Cap a un model d’educació laica"