PEB vallcarca sessiogran2El Pla Educatiu de Barri (PEB) de Vallcarca - Els Penitents i El Coll encara ja la recta final. Aquest PEB és un projecte pilot en ser el primer pla educatiu de barri a la ciutat de Barcelona. Des de la Fundació Ferrer i Guàrdia hem dinamitzat el procés participatiu on s’han recopilat propostes d'actuació per part de tota la comunitat educativa. En total, s’han recollit 224 propostes a partir de 31 sessions participatives presencials i a través de la plataforma digital Decidim. En el procés s’ha comptat amb la participació de tots els agents: infants, adolescents, joves, gent gran, col·lectius feministes, entitats i tècnics professionals. 

El futur pla educatiu d’aquests barris de Barcelona contempla tres línies estratègiques. El primer eix és desplegar i articular la perspectiva comunitària. Es vol promoure el treball en xarxa de tots els agents i aprofitar les potencialitats de l’educació comunitària de l’entorn, així com incentivar la cultura de la participació com a eina educativa. En segon lloc, acompanyar i donar suport als itineraris formatius i les transicions educatives. En aquest sentit, es vol oferir respostes des dels barris per fer front a l’abandonament escolar prematur, desenvolupar eines per realitzar aquest acompanyament individualitzat entre etapes formatives i laborals, i impulsar la formació al llarg de la vida. I el tercer i últim eix, garantir l’equitat educativa. Es pretén identificar les necessitats i dotar als barris dels serveis i recursos educatius adequats, que s’atengui a la diversitat en les diferents actuacions, vincular l’educació formal i no formal dels barris, i apostar per la innovació pedagògica.

A banda del disseny i dinamització d’aquest procés participatiu, des de la Fundació també hem acompanyat el grup impulsor del planejament. Format per 54 membres, hem realitzat 7 sessions de treball amb aquestes persones per tal d’elaborar la diagnosi de la realitat socioeducativa dels barris, coordinar els agents de la comunitat educativa, per impulsar la participació i per generar propostes d’actuació.

Amb l’elaboració d’aquest pla educatiu, la Fundació es consolida com un actor rellevant en la planificació estratègica educativa. Durant aquest 2019, l’entitat ha elaborat el Pla Educatiu de Districte de Ciutat Vella i ha dinamitzat el Fòrum Educatiu de Llavaneres.