5a_sessio_PEDCiutatVellaEl Pla Educatiu de Districte de Ciutat Vella pel període 2019-2023 ja es troba en vigor. El nou planejament, que va ser aprovat com a mesura de govern i presentat en el consell plenari del 19 de març, ha estat elaborat per la Fundació Ferrer i Guàrdia, tant en el seu disseny com en la dinamització de les sessions participatives amb la comunitat educativa. 

El pla busca garantir la igualtat d'oportunitats per a tots els veïns i veïnes. Per a aconseguir-ho es marca sis objectius:

  • Desenvolupar la perspectiva comunitària en l’educació i l’impuls de la ciutat educadora.
  • L’acompanyament i suport als itineraris i transicions educatives per tal de combatre l’abandonament escolar.
  • L’acompanyament a les famílies i la promoció de la seva participació i la relació amb els centres educatius.
  • La millora de l’èxit educatiu des de l’equitat i l’atenció a la diversitat
  • La promoció de l’educació al llarg de la vida.
  • La governança de la xarxa educativa territorial per articular els programes, processos, recursos i agents educatius que tenen presència al districte.

En total, el pla compta amb 6 eixos, 21 línies estratègiques i més de 100 accions centrades en buscar la igualtat d’oportunitats de tothom a través de l’educació i com a eina per evitar l’exclusió social i promoure el lliure desenvolupament de les capacitats del veïnat del districte. Per dur-se a terme, l'Ajuntament s'ha compromès a dedicar un pressupost mínim anual de 800.000 euros.

La novetat d'aquest planejament respecte l'anterior és que s'han incorporat més agents i àmbits educatius com són els equipaments culturals, els centres de formació per a adults i les universitats. Al mateimps, s’ha ampliat la perspectiva del pla per incloure l'educació comunitària.

Amb l’impuls del Districte de Ciutat Vella, per a elaborar la norma educativa s'ha treballat amb els principals agents: el Consorci d'Educació de Barcelona, la Inspecció educativa, l'Institut Municipal d'Educació i l'Institut de Cultura de Barcelona. En tot aquest procés, el Consell Escolar Municipal també ha tingut un paper molt actiu en el desenvolupament del pla. Per prioritzar les actuacions, durant el mes de febrer es van realitzar cinc sessions participatives amb la comunitat educativa que també van servir per recollir les seves propostes. A més, el planejament també incorpora les idees de tots els grups polítics.