190216 Constitucio AssociacioDecidim2

La plataforma digital Decidim.org impulsada per l’Ajuntament de Barcelona i des d’on es gestionen els processos participatius online del propi consistori i d’altres administracions i entitats, compta amb un nou espai de governança, l'Associació Decidim. Aquest dissabte 16 de febrer, es va constituir aquesta nova entitat amb la finalitat de dotar a la plataforma d'un sistema de governança democràtic que asseguri el seu creixement i la consolidació de la participació ciutadana. En la jornada de constitució de l'Associació Decidim es van aprovar els estatuts de l'entitat i es van escollir els òrgans interns.

En aquesta associació hi participen persones que, a títol individual o des de les entitats i organitzacions a les que pertanyen, han contribuït al desenvolupament de la plataforma Decidim. La Fundació Ferrer i Guàrdia ha acompanyat el projecte des d'un inici a partir de la seva contribució en el Pla d’Actuació Municipal de Barcelona 2016-2019, el primer procés a la plataforma. La Fundació també ha promogut la seva implantació i ha coordinat alguns dels processos participatius que s'han dut a terme a través d'aquesta eina de participació online. Els últims processos participatius coordinats per part de la Fundació han estat el Pla d'Actuació del Parc de Montjuïc o el Pla Educatiu de Barri de Vallcarca-Penitents (actualment en marxa).

En la nova associació hi participarà la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, Sílvia Luque, com a membre del Comitè Coordinador Provisional. La funció del comitè serà la de consolidar l'entitat durant el seu primer any de vida i assegurar la transició de la gestió de la plataforma Decidim.