imtge recurLa Fundació Ferrer i Guàrdia  ha obert un termini per a la presentació de currículums amb l’objectiu de cobrir tres places de tècnic/a, a través d’un programa de Garantia Juvenil finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu. Per tant, els candidats hauran de ser menors de 30 anys i estar inscrits/es com a beneficiaris/àries de l'esmentat programa i com a demandants d'ocupació al SOC.

Concretament, s'ofereixen places de tècnic de recerca social aplicada, que s'encarregarà de donar suport en els estudis en què treballa l’Institut d’Anàlisi Social i Polítiques Públiques; de comunicació i disseny gràfic, que ajudarà en les activitats de difusió i de gestió de la imatge corporativa; i de projectes, que donarà suport a la redacció, gestió, seguiment i avaluació de memòries i projectes.

Per consultar les ofertes de feina:

-Tècnic de recerca social aplicada.

-Tècnic de comunicació i disseny gràfic.

-Tècnic de projectes. 

El termini per presentar les candidatures finalitza el proper dimarts 16 d'octubre i requereixen incorporació immediata.