Seminari feb2018Des de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, organitzem el seminari-col·loqui "Desigualtats, educació i participació a la ciutat de Barcelona", el pròxim dimecres 21 de febrer a la Biblioteca de la Fundació.

Al llarg dels darrers mesos hem impulsat un projecte d’investigació sobre l’activitat participativa infantil i juvenil en la reducció de la desigualtat en l’àmbit educatiu, el qual es presentarà sumàriament per introduir el debat participatiu amb persones dels àmbits associatiu, institucional i professional, relacionades amb la participació ciutadana i el món de l'educació.

La finalitat d'aquest col·loqui és compartir els resultats del treball realitzat i incorporar el punt de vista, les experiències, els coneixements i les opinions de totes les participants.  

Agenda de la sessió:

 Agenda Seminari Col.loqui