think-tanks-portadaLa Fundació Ferrer i Guàrdia apareix a la segona guia de Think Tanks a Espanya que edita la Fundación Ciudadanía y Valores (Funciva) i que recopila els principals centres de pensament de l’Estat. El Centre d’Estudis Jordi Pujol, el CIDOB, l’IEMed o la Fundació Bofill són altres laboratoris d’idees catalans que també apareixen a la publicació.

Els Think Tanks són organitzacions sense ànim de lucre i formades per investigadors i analistes diversos que ofereixen propostes als governs amb l’objectiu de millorar les polítiques públiques.

La “Guía de Think Tanks en España” ha estat elaborada per Marta Tello, directora de comunicació de Funciva, i compta amb el suport de la UNED de València.

La Fundació Ferrer i Guàrdia també va aparèixer l’any passat a la “Guia de Think Tanks a Catalunya” elaborada pels professors de la UPF Francesc Ponsa i Jordi Xifra.