Imprimeix

El passat 22 de setembre el President de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, en Joan-Francesc Pont Clemente va participar com a ponent en les jornades “La cité critique” que organitzava el Centre d'Action Laïque a Brussel·les. L’objectiu d’aquestes jornades era analitzar les transformacions esdevingudes recentment per reflexionar sobre el context actual i assentar les bases per a la construcció d’un projecte social basat en la igualtat, la solidaritat, la llibertat i la justícia. La jornada va contar també amb ponents com Robert Castel, Stéphane Hessel, Bertrand Ogilvie, Henri Peña-Ruiz, Wassyla Tamzali o Alain Touraine, entre molts altres.

Així mateix, van participar artistes reconeguts com són Paco Ibáñez, Marcel Khalife i Semal Claude. L’organització estima que l’assistència va ser de més de 1.500 persones.

A partir de set tallers temàtics sobre temes diversos es va reflexionar sobre diferents qüestions:

1. Laïcitat: amb els canvis demogràfics i socials que han portat una pèrdua de la cohesió social, la precarietat en les condicions de vida, entre altres qüestions: com s’ha de definir la laïcitat en el s. XXI?

2. Educació: Quin és el lloc dels infants a l’escola? Quines són les perspectives de formació dels ciutadans crítics davant la mercantilització de la societat en general, dels imperatius de la rendibilitat, de l’ocupabilitat dels estudiants i la creixent desigualtat social?

3. Gènere: en molts indrets del món la vulnerabilitat de la dona és encara una realitat. A Occident, tot i existir declaracions de principis en la majoria de Constitucions i Institucions, encara es donen desigualtats: dobles escales salarials, vulnerabilitat vers la precarietat, sostre de vidre, etc. Quines han de ser les estratègies per tal d’eradicar la desigualtat de gènere ?

4. Ètica: Quins són els nous reptes per a l’ètica humanista?

5. Igualtat: Com es pot mantenir el sistema de protecció social vers la creixent desigualtat en la distribució de riquesa, l’extensió de la precarietat i la crisis de l’Estat? Com es poden promoure la igualtat i la solidaritat?

6. Migració: Quines són les perspectives demogràfiques mundials, i les europees? Quins llocs ocuparà la migració?

7. Globalització: quin és l’impacte de la globalització en els drets individuals tenint en compte l’omnipotència de l’economia i les finances, la degradació del medi ambient, la reducció de la disponibilitat de recursos,...? A la Humanitat li manquen projectes unificadors i valors compartits?

Per a més informació podeu consultar el següent enllaç: www.laicitecritique.be

la-cite-critique