FFG ParticipaTIC

Més enllà de la digitalització, les qüestions de fons que acaben determinant la implicació amb la participació acaben sent les mateixes de sempre: saber, poder i voler. És a dir, tenir la informació, els coneixements i les eines necessàries, que en aquest cas inclouen l'accés a les eines i les competències digitals. De la mateixa manera, la motivació s'entreveu com un element essencial.

Aquesta és una de les principals conclusions del seminari ParticipaTIC del 8 de novembre passat. Organitzat per la Fundació Ferrer i Guàrdia, a la sessió es va presentar l'avenç de resultats de la investigació liderada per la Fundació i es va reflexionar sobre els reptes i oportunitats que ofereixen les tecnologies per a la participació infantil i juvenil.

 

 

Hibridació i fi de la dicotomia digital-presencial 

A la jornada es va constatar com la dicotomia digital/presencial parteix d'una visió adultocèntrica. Tant als resultats de la investigació com al diàleg, es va comprovar que, per a les persones joves, les eines digitals formen part de la seva realitat de la mateixa manera que els espais presencials. La conseqüència natural, doncs, és que la participació juvenil tendirà cap a la hibridació, utilitzant aquelles eines que en facilitin, indistintament de l'entorn o format en què es produeixin.

A l'estudi ParticipaTIC també s'observen reptes vinculats a la hibridació dels processos participatius. "El debat potser no s'hauria de centrar en si la participació infantil i juvenil s'ha de produir en l'àmbit presencial o digital, sinó que la qüestió és garantir les condicions perquè es produeixi de forma òptima als dos entorns", va assegurar Sandra Gómez, investigadora de la Fundació Ferrer i Guàrdia. Així, doncs, la tendència que hem observat és la de preservar la presencialitat per a processos de deliberació o de cohesió de grup, i fomentar l'entorn digital per al treball col·laboratiu o la comunicació interna.

 

Aprofundir en el desenvolupament de competències actitudinals i crítiques 

Als espais de participació, la principal àrea competencial desenvolupada a través d'eines digitals és la comunicació i la col·laboració, però en la majoria de casos la capacitació se centra principalment en les habilitats bàsiques i tècniques. Segons l'estudi, caldria incidir més en les competències actitudinals i crítiques, així com tenir en compte les desigualtats sociodigitals i altres condicionants. A més, tal com destaca Maria Padró-Solanet, investigadora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, els espais participatius suposen un entorn ideal per adquirir competències crítiques, que són directament transferibles a la capa digital.

 

La importància de les relacions i les noves formes de participació 

La segona part del seminari va consistir en un diàleg amb persones expertes en participació infantil i juvenil, així com en digitalització: Nacho Guadix (Unicef España), Mariona Ferrer (JOVIS.com), Esther Navarro (Cibercorresponsales – projecte de Plataforma de Infancia) i Uri Serra (Procés participatiu de Ciutadania Adolescent de l'Ajuntament de Barcelona – projecte de Pla Estel). 

Segons la investigadora Mariona Ferrer, hi ha hagut un augment de la participació juvenil informal. “Et mobilitzes per temes que t'identifiques, però és una mobilització puntual”, va subratllar Ferrer. Alguns exemples serien les protestes pel clima o el consum polític (és a dir, en la decisió de comprar determinats productes amb una motivació política).

Per aconseguir la participació infantil i juvenil en espais institucionals es considera clau la motivació. En paraules d'Oriol Serra, és important desenvolupar la identitat. “Si et sents del lloc és quan vols intervenir i formar-ne part”, va remarcar. Alhora, va destacar la necessitat del retorn dels resultats dels espais de participació i explicar què s'hi ha aconseguit. 

Així mateix es va advertir de la importància de no perdre de vista el fet que la participació constitueix un dret de la infància i, per tant, s'ha de protegir i garantir que es posen a disposició els mitjans o recursos necessaris per fer-la efectiva, també al àmbit digital. Nacho Guadix, responsable d'Educació i Drets Digitals d'Unicef, també va destacar en aquest sentit l'impacte de les bretxes digitals, que afecten l'accés, l'ús i l'aprofitament digital, i apunta els efectes de l'acompanyament: “Veiem que en les famílies que hi estan involucrades a la vida digital dels seus fills el percentatge de risc és la meitat o un terç.”

Finalment, per a Esther Navarro de Plataforma d'Infància és vital abandonar la visió adultocèntrica als espais de participació infantil. "La participació té a veure a perdre el control de l'adult", va assegurar. En aquest sentit, va destacar com a elements importants l'autogestió i l'acompanyament entre iguals.