FFG AEPFEMENI

La Diputació de Barcelona va organitzar el passat 19 d’octubre el seminari "On són les noies que abandonen prematurament els estudis?”. Adreçat a professionals locals referents en educació, des de la Fundació vam participar en aquesta sessió, que tenia per objectiu plantejar propostes i recomanacions d’actuació a nivell local sobre l’abandonament escolar prematur (AEP) en clau de gènere.  

Per part de la Fundació hi va intervenir Hungria Panadero, coordinadora de projectes de l’entitat, juntament amb Maribel Garcia, doctora en Sociologia de l’Educació i investigadora del grup de recerca GRET de la Universitat Autònoma de Barcelona. Totes dues són les autores d’un estudi novedós sobre l’abandonament escolar prematur femení, un camp poc analitzat degut al menor percentatge de noies que no finalitzen els estudis. 

 

Fenòmens d’AEP femení i propostes a nivell local 

Entre els principals fenòmens a tenir en compte, es va posar el focus en el seminari en la subestimació de les capacitats en els i les joves en situació de vulnerabilitat social, la pressió per l’abandó en noies provinents de cultures minoritzades, així com el replegament a tasques de cura i la llar, entre d’altres. Una de les conclusions de l’estudi és que l’origen social explica més l’abandonament que no pas el gènere.  

Per fer front a aquestes situacions, en el seminari es va recomanar adaptar els recursos i serveis d’acompanyament a les transicions juvenils i de segones oportunitats per evitar un desigual accés de les noies i incloure-les en l’oferta formativa. Altres propostes d’actuació es van centrar en establir mentories per a noies, formar al professorat, potenciar la presència femenina en especialitzacions de formació professional eminentment masculines, etc. 

 

Identificar alumnes en situació de risc 

Per avançar cap al model de Ciutat Educadora, la Diputació de Barcelona ofereix als municipis un recurs digital per identificar les alumnes en situació de risc d’abandonament educatiu prematur i la seva traçabilitat, així com l’oferta formativa i els itineraris seguits en els programes de noves oportunitats segons el sexe. D’aquesta manera, es vol mobilitzar recursos i serveis que permetin integrar actuacions en xarxa i facilitar l’acompanyament.