La nova estratègia de la Xarxa Transició Escola Treball (TET) de l’Anoia Sud per combatre l’abandonament escolar prematur es va presentar el passat 27 de setembre a la Biblioteca de Masquefa. Una sessió de tancament entre tècnics/ques dels vuit municipis de la comarca, la Diputació de Barcelona i la Fundació Ferrer i Guàrdia.  

El projecte de lluita contra l’abandonament és una proposta de la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona a demanda de la mateixa Xarxa TET Anoia Sud i l’Ajuntament de Masquefa. El suport de la Fundació ha consistit en acompanyar i assessorar al personal tècnic participant en aquest espai en l’elaboració d’aquesta estratègia. Un procés que es va iniciar a la tardor del 2021.  

 

Integrar els referents d’ocupació i nova organització interna 

L’informe final recopila les principals línies estratègiques i una reformulació de l’organització interna de la xarxa per consolidar i reforçar la seva activitat. En la diagnosi, s’ha evidenciat una desigual existència de recursos i serveis a nivell local per afrontar els reptes de les transicions educatives de forma coordinada. Una de les necessitats que s’han mostrat és integrar els referents municipals d’ocupació a la Xarxa per tal d’orientar els objectius en relació a l’abandonament escolar prematur.  

L’estratègia també presenta una nova proposta d’estructura per la Xarxa TET Anoia Sud per esdevenir un referent en les polítiques de transició escola-treball adreçades a les persones joves (incloent formació acadèmica, ocupació i transicions educatives). L’objectiu és convertir-se en un espai des d’on establir estratègies, així com compartir experiències i bones pràctiques.  

Entre els principals reptes a considerar, el document assenyala la necessària implicació política, assolir un repartiment equitatiu de la càrrega de treball i en aprofundir la perspectiva comunitària amb la diversitat d’agents del territori.