FFG JornadaPatrimoniCiutada

Des de la Fundació Ferrer i Guàrdia vam dinamitzar en el Canòdrom la primera jornada d’un seguit de sessions per debatre sobre el nou programa de Patrimoni Ciutadà de l’Ajuntament de Barcelona. Es tracta del document marc per establir tant els espais de governança com les línies estratègiques per a la definició de la cessió d’espais i solars a entitats sense ànim de lucre, regular i potenciar la gestió cívica, i enfortir el desplegament de serveis i recursos des d’una perspectiva públic-comunitària.  

La primera sessió va consistir en uns tallers participatius per identificar els punts forts i els reptes de la de l’actual realitat del patrimoni ciutadà i de les principals eines i elements que recull el programa, així com definir les oportunitats de futur. L’activitat va comptar amb participació presencial i online per més de 30 persones en representació de diverses organitzacions.  

Els tallers van representar la cloenda de la Jornada de Patrimoni Ciutadà organitzada per l’Ajuntament. En l’esdeveniment es va presentar el programa i detalls més concrets com: el protocol de gestió cívica, el balanç comunitari i l’Oficina de Patrimoni Ciutadà.  

L’objectiu d’aquest programa és democratitzar els espais públics amb mecanismes de transparència i rendició de comptes. A la vegada, es vol apoderar a les entitats per avançar cap a la gestió cívica i amb visió comunitària dels equipaments.  

Des de la Fundació dinamitzarem les properes cinc sessions de debat on es treballaran temes més específics sobre el balanç comunitari, així com els objectius i les línies estratègiques.