Rodonetes horitzontal text

ACTIVA’T és un projecte que posa en relació a joves en situació d’atur amb entitats, en les que els i les joves desenvoluparan un procés d’aprenentatge i d’adquisició de competències i habilitats. 

S’establirà un conveni entre els joves i les entitats en la que es recollirà quines seran les tasques i la dedicació del/la participant, així com el procés o protocol d’aprenentatge.

Un cop finalitzat el període de col·laboració, l’entitat signarà un document on es recolliran les tasques i es certificaran els aprenentatges duts a terme pel participant i signaran una carta de recomanació que el/la participant podrà incorporar al seu currículum.

 

A QUI S'ADREÇA ACTIVA’T

ACTIVA’T s’adreça a joves entre 16 i 29 anys en situació d’atur.

I preferentment a joves no vinculats al teixit associatiu.

activat2