La realització de diversos estudis en l’àmbit català, ens ha permès copsar que els motius principals pels quals els i les joves desenvolupen un ús intensiu d’aquests dispositius són: com a forma de relacionar-se i comunicar-se i com a via d’entreteniment. Podem parlar, doncs, d’uns usos essencialment relacionals, és a dir, una funció social que té com a objectiu principal la interacció amb altres persones.

Imatge: "Figuro en Google, luego existo". Per Bernardo Erlich.

Per a adolescents i joves, les TIC són un àmbit de relació indissociable de les relacions offline o analògiques, per la qual cosa estar present a la xarxa esdevé una necessitat social.

Són diversos els autors que coincideixen en atribuir usos diferents en funció del gènere. S’apunta que les noies presenten una major tendència a fer usos comunicacionals (xarxes socials, aplicacions de missatgeria instantània) i els nois, en canvi, presenten una major tendència a fer usos relacionats amb l’entreteniment, especialment pel que fa al consum de videojocs. 

Per aprofundir aquests conceptes i consultar les fonts recomanem descarregar la Guia per a Professionals, a l’apartat Descàrregues d’aquesta web.

 

*Imatge: Bernardo Erlich.