Imatge: Segurnet.

El projecte SEGURNET pretén difondre coneixements que contribueixin a la prevenció dels riscos associats a l’ús de noves tecnologies i dur a terme activitats per afavorir l’autonomia dels i les joves davant aquestes. 

Aquest projecte se centra en l’educació, màxim suport del desenvolupament de les persones i un dels principals fonaments de l’activitat de la Fundació Ferrer i Guàrdia des dels seus inicis a 1987. Partim de la base que un major coneixement sobre el funcionament i riscos associats a les xarxes socials i a l’ús de pantalles contribuirà a fer que els i les joves tinguin una actitud més formada i crítica, i per tant, puguin tenir comportaments més lliures i autònoms davant d’aquests mitjans de comunicació i relació.

Per això aquest projecte ofereix, d'una banda, una guia amb conceptes teòrics on s’analitzen els elements a treballar amb adolescents i joves i, d'altra banda, un recull de recursos amb dinàmiques participatives, vídeos, articles, guies, etcètera, per orientar i abordar les intervencions en l’àmbit de les pantalles. 

Un dels temes d'atenció del programa és el desenvolupament de continguts sobre els instruments de comunicació, des de la perspectiva de l'educació en valors i amb una doble vessant:

  • Que els i les joves disposin d'eines que els capacitin per gestionar la seva pròpia identitat d'una manera conscient i responsable en aquests espais virtuals.
  • Que facin un ús adequat d’aquestes eines i que siguin capaços de detectar i de gestionar situacions en què es vulneren els seus drets o els d'altres.

 

SEGURNET compta amb el suport de:

Ajuntament Barcelona      LogoDiba2018       Logo MSSSI Fines Interés Social